De Tubant

De Tubant is het onderlinge betaalmiddel voor bedrijven in Twente. Dankzij hypermoderne software kunnen we ons eigen geld maken Het is ons eigen geld. Geld dat vaker gebruikt wordt in Twente en zo meer omzet en inkomen mogelijk maakt.

Met tubanten kan je na drie maanden euro’s kopen. Maar zolang die tijd nog niet verstreken is, zijn ze mooi te gebruiken om bij elkaar te kopen. Hoe meer we zo onderling kopen en verkopen, des te sterker wordt onze onderlinge economie.

Er zijn verschillende manieren waarop Tubanten in omloop komen.

Bijvoorbeeld doordat we elkaar onderling krediet geven op basis van uitstaande rekeningen naar de overheid. De software maakt met mogelijk dat we zo’n nog niet betaalde rekening nu al als betaalmiddel gebruiken.

Dankzij de Tubant Niet hoeft de leverancier niet langer 30 dagen of meer te wachten. Hij kan de koopkracht binnen een paar dagen nadat de rekening is ingediend – kostenvrij!!!- lenen om in Twente te kopen. De verrekening gebeurt zodra de overheid betaalt. Die krijgt zo voldoende tijd om de rekeningen goed te beoordelen.

Ook kunnen gemeentes en burger met euro’s Tubanten kopen. Zo vloeit deze koopkracht niet te gauw weg, maar wordt ze vaker beschikbaar voor Twentse ondernemingen. Door elkaar klandizie te gunnen ontstaat in Twente meer inkomen en meer werk. Dat gaat niet ten kosten van de rest van Nederland, want de koopkracht komt na een maand of drie gewoon weer als euro’s terug in de Nederlandse economie.

De software geeft ook nieuwe mogelijkheden voor krediet. Omdat het ons eigen geld is, zijn we niet afhankelijk van de banken om onderlinge leningen mogelijk te maken. Uiteraard moeten die wel goed gedekt zijn.

Ook organiseert de Tubant samenwerking tussen bedrijven met kredietbehoeftes en hun leveranciers. Daarbij draagt deze laatste groep bij aan het garantiefonds op voorwaarde dat het geld dat geleend wordt bij hen besteed wordt.

Met meer geld in roulatie en koopkracht die vaker in Twente rond gaan, ontstaan extra kansen om te verdienen (en besteden) voor het Twentse bedrijfsleven.

 

Landelijke samenwerking lokale munten

De Tubant werkt met andere lokale munten samen in het Social Trade Circuit Nederland. Dat Circuit is opgezet door de de Social Trade Organisation (STRO), een research- en ontwikkel-stichting die wereldwijde ervaring heeft met deze lokale betaalnetwerken. Tot nu toe leverde bijvoorbeeld STRO partner Sardex haar leden gemiddeld een extra omzet van 30.000 euro op.

De door STRO ontwikkelde Cyclos software die het samenwerkingsverband en ook de Tubant faciliteert, werd door de internationale betaalindustrie uitgekozen tot e-pay innovation award winner 2014.

De samenwerkende lokale betaalcircuits ruilen evenwichtig elkaar klanten en bestedingsmogelijkheden uit.

Voordat deze euro’s beschikbaar komen om elders te kopen, circuleren de Tubanten drie maanden in Twente. Geavanceerde software houdt voor elke rekeninghouder bij wanneer die drie maanden erop zitten en de euro’s beschikbaar komen om elders te kopen. Dus bedrijven die niets meer in Twente kunnen kopen, hoeven nooit meer dan drie maanden te wachten en eigenlijk altijd minder. Dit is mogelijk geworden dankzij software innovaties. Deze maken ons eigen digitale geld mogelijk ten dienste van de Twentse economie en haar ondernemers.

Waarom zouden we nog langer geld accepteren dat ons stress opdringt, de wet voorschrijft en automatisch stroomt naar waar er al veel is?

Als koopkracht vaker lokaal rond gaat betekent dat meer inkomsten, meer klanten voor Twentse bedrijven en dus meer banen.

(dit project wordt mede mogelijk met steun van de Europese Commissie, EZ en de Stichting Doen)

 

buttons met

hoe word ik lid

betalen, hoe doe ik dat (Betalen gebeurd met internetbankieren, mobile app of voor kassa’s met een betaalpas)

Hoeveel is de Tubant waard?

We spreken af dat bij kopen en verkopen we de Tubant behandelen als een euro. De belastdienst behandelt ze ook als euro’s en BTW erover gaat in euro’s.

De Nederlandse Bank garandeert de Tubant niet. We houden onze eigen broek op. Wij hoeven dus ook niet mee te betalen aan garantiefondsen voor omvallende banken.

De dekking komt binnen als euro’s die gekocht worden door gemeentes en consumenten om de koopkracht lokaal te maken en van de euro’s die terugkomen van de leningen (en in noodgeval van het garantiefonds).

 

meer informatie zie websites xxxx Daar vind ik:

waar plaats ik mijn advertenties

wanneer worden leningen mogelijk

hoe ziet mijn rekening courant eruit?